יום ראשון, 31 באוקטובר 2010

סביבת למידה שיתופית

לאחר חופשה ארוכה יחסית מהלימודים, אני חוזרת לפוש אחרון... מאמץ נוסף וגיוס כוחות מחודשים לסיום התואר השני. כן, לא להאמין, אך אני נמצאת בסמסטר האחרון של התואר.
השנה, כפי שכבר סיפרתי בפוסטים הקודמים, חזרתי למערכת החינוך כרכזת תקשוב ומורה למחשבים ברוב השעות. במסגרת תפקיד זה נגזרים תפקידים לא מעטים, כמו: מנהלת את אתר בית הספר, אחראית על נושא שילוב התקשוב בתחומי למידה שונים כגון: כישורי שפה וחשבון וכן שילוב סביבות למידה שונות.
ברמת גן, נכנסההעירייה  לפרוייקט בכלל בתי הספר בעיר, של סביבה מקוונת: Live@Edu, סביבה זו מאפשרת שיתוף מידע ותקשורת בין אנשי החינוך, משרד החינוך, ההורים והעירייה. היא מכילה רכיבים מגווניםהנותנים מענה לניהול מידע אישי וציבורי ובכך ניהול ההוראה הופך ללמידה אישית ושיתופית.
בתי הספר מוצאים כיום כ-60 אלף שקלים בשנה, עבור צילומים וטונר, דבר אשר ייחסך בשימוש הטכנולוגיה המתקדמת ובנוסף יש כאן עניין אקלוגי בדרך זו אנו מצליחים לשמור על סביבה ירוקה יותר. בסביבה זו קיימים שירותים רבים כמו: העלאת מסמכים, שליחת מכתבים, יומנים אישיים וציבוריים ועוד.  
כמו -כן, מבחינה משפטית וחוקית,אישורים שונים הופכים להיות באופן אוטומטי וללא בירוקרטיה מיותרת לקבילים וזמינים מול משרד החינוך לדוגמא: אישור טיולים ואישור פרסום תמונות ילדים באתר הבית ספרי. בסביבה זו קיים כלי לסינון אתרים, דבר המונע חשיפה לפרסומות מיותרות והופך את הכלי לסביבה לימודית ובטוחה.
לאחר שעברתי הדרכה אישית בנדון, בימים אלו אני מנסה להטמיע את הסביבה הזו עבור תלמידיי, התהליך הינו מעניין ומאתגר, כי גם אני  נמצאת בלמידה של סביבה זו וכל הזמן אני מגלה כלי נוסף, שיכול לשרת אותי למטרות ההוראה והלמידה.
אחד היתרונות שמאוד מצאו חן בעיניי הוא יצירת סביבה שיתופית מצומצמת לכיתה מסויימת, בה התלמידים והמורה מעלים תכניםמשותפים של חומרי למידה.
בשיעור האחרון, בקורס "שיטות וכלי חיפוש מתקדמים" שוחחתי עם ד"ר הסגל אלון על סביבה זו והעליתי מספר יתרונות שסביבה זו מאגדת בתוכה, הופתעתי מתשובתו של המרצהשפתחתה לי ערוצי חשיבה נוספים, כי עלינו לבחון כל סביבהבעיניים ביקורתיות ולנסות להבין, מה מטרת המשווקים של סביבות כאלה או אחרות. לדעתי, גוגל לדוגמא, נותנת סביבות מתוקשבות ופתוחות יותר, יחד עם זאת הלומד נחשף לסביבה פחות בטוחה שהאינפורמציה והפרסומות שעוברות דרכה, בדרך כלל אינן ראויות להיחשף במוסד חינוכי.